10 års jubileum for BruktBilkonferansen i år, likevel er det flere brennaktuelle saker på programmet enn noen gang!

På BruktBil17 stiller vi spørsmålene, og har selvsagt de beste og dyktigste til både å diskutere og svare.

Samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen møter til debatt med sentrale politikere.
Frode Hebnes, adm. dir. Bilia, snakker om glass, marmor, nett og hybrid bilhandel.
Johan H. Andresen, Ferd, snakker om eierstyring og involvering.

KLIKK HER FOR PROGRAM
KLIKK HER FOR HISTORIEN OM BRUKTBILKONFERANSEN