Generelle utstillings regler

• Utstilleren er ansvarlig for skader som påføres bygninger, innredninger, anlegg, utstyr og personer.

• Myndighetenes og Clarion Hotel & Congress Oslo Airports instrukser og anvisninger må overholdes. Endringer og omplasseringer som Clarion Hotel & Congress Oslo Airport til enhver tid finner nødvendig må godtas.

• Tekstiler og andre brennbare kulisser/dekorasjoner må være brannimpregnerte før standen tas i bruk. Det er utstillerens eget ansvar å sørge for at de krav myndighetene har stilt, blir fulgt.

• Nødutganger og brann skap må alltid være fri.

• Clarion Hotel & Congress Oslo Airport påtar seg intet ansvar for de utstilte varer, utstyr og tredje persons eiendeler. Utstiller må selv dekke alle nødvendige forsikringer og evt. vakthold der dette er påkrevd.

• Utstilleren må selv sørge for/ bekoste transport, mellomlagring, montering og demontering, pakking og bort kjøring av sine varer og sitt dekorasjons materiell. Alt gods til utstilleren må være godt merket med navn.

• Standsmateriellet kan dessverre ikke mellomlagres på The Qube, i det vi ikke har den nødvendige lagringskapasitet. Materiell som sendes til The Qube må være merket med utstillernavn som mottaker og Clarion Hotel & Congress Oslo Airport The Qube skal stå som levering adresse.

• Utstillerne, eller deres speditør, må medbringe standsmateriellet direkte til Clarion Hotel & Congress Oslo Airport innenfor angitt rigge tidspunkt.

• Når utstillingen er demontert, ved angitt nedrigging tidspunkt, skal standen være fri for dekorasjoner, spiker, fundamenter, papir og lignende. I tilfelle av forsømmelse blir oppryddingsarbeid utført for utstillerens regning.

• Utstilleren må selv sørge for/ bekoste lys, skjøteledninger og utstillings vegger, som ikke er i utstillerpakken.

• Det er ikke tillatt å nyte medbrakt alkohol på stands. Annen servering eller smaksprøver avtales med utstilleransvarlig.