Historien om Bruktbilkonferansen

Arrangert i 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015 og 2017

Det hele begynte som en vill drøm og idé senhøsten 2006.
“Tenk om vi kunne samle hele bransjen og bygge et grunnlag for samarbeid mellom merkekjeder og ulike aktører når det gjelder bruktbil”. Umulig! var det noen som sa …, men da var det andre som tenkte; desto mer spennende og utfordrende! Ikke overraskende var Trygve Tuverud i Bilforlaget og John Fiskvik positive da Eljar Ness og Wiggo Ryhjell presenterte ideen for dem i januar 2007.

Og slik begynte veien fra idé til å realisere BruktBil07 og et nytt samarbeidsklima i bransjen.
Likevel var det ikke uten spenning de første samtalene ble avtalt med Jarle Marki og Kristian Spernes hos Møller og Kjell Rese hos Bertel O. Steen. Hva ville disse tenke om å samarbeide om felles kompetanseutvikling for bruktbil? Dette skulle bli den virkelige syretesten; var man helt på jordet, eller var bransjen åpen og moden for endring i samarbeidsform?

Heldigvis – både Jarle, Kristian og Kjell synes dette var en spennende idé, og de hadde i forholdsvis lang tid merket seg en klar trend som i desember samme år ble fastslått gjennom TNS Gallups bruktbilundersøkelse ; merkeforhandlernes markedsposisjon var under kraftig press på nettet og merkeforhandlernes fortrinn var tilnærmet usynlige i sammenhengen. Uten deres framsynthet om behovet for økt samarbeid på bruktbilområdet hadde historien til bruktbil konferansen og bransjesamarbeidet kanskje sett annerledes ut.

Med en fantastisk oppslutning fra bransjen med over 360 deltagere, et spennende og matnyttig program, og ikke minst en solid og profesjonell gjennomføring i John Fiskviks ledelse som konferansier, ble BruktBil07 en suksess for bransjen.

Her er en spontan SMS fra Trond Sjøholt, Daglig leder Bertel O. Steen Ensjø:
Gratulerer med et fantastisk gjennomført seminar. Vi vet hvor mye arbeid som ligger bak et slikt seminar, og fra vår side er dette noe vi setter veldig stor pris på. Når jeg oppsummerte i bilen hjem, ble jeg mer og mer tatt av hvilken kvalitet det var på innleggene og hvor matnyttig dette møtet faktisk var for oss. Vi gleder oss allerede til BRUKTBIL 2008.”   Terningkast 6!
Med vennlig hilsen Trond Sjøholt

Allerede før avslutningen på dag to av BruktBil07 hadde bransjen bestemt seg for at tiden var inne for ikke bare å møtes til en årlig konferanse, men for å etablere et forum for løpende samarbeid og felles front for å sikre en ønsket utvikling og rammevilkår for merkeforhandlernes bruktbilvirksomhet. Og dette ble starten på Bransjegruppe Internett, som har vært og er et forum der alle merkekjedene jobber felles med bruktbil i nært samspill med Norges Bilbransjeforbund, B.I.L og merkeforeningene.

BruktBil08 fulgte opp suksessen fra oppstarten i 2007.

Bransjegruppe Internett og Bransjeplattformen CARWEB-BilNorge.no hadde sydd sammen et bunnsolid faglig program ledet av Bransjegruppas koordinator John Fiskvik.

Over 450 deltagere meldte seg til nok en konferanse med høy nyttefaktor og engasjerte foredragsholdere. Krevende gruppeoppgaver, der deltagerne undersøkte muligheten for å optimalisere bruktbilprosessen ved å skrive på heldekkende «bruktbilprosess-bordduker», gav verdifullt kunnskap som alle kunne ta med seg hjem, og avgjørende input til Bransjegruppe Internett og Bransjeplattformens videre arbeid med «beste praksis» for bruktbilprosessen.

Solide foredragsholdere kom fra Norge, Danmark og Tyskland. Blant disse var anerkjente Silvia Lulei fra Gebrauchtwagenpraxis i Tyskland. Lulei ble så imponert at de adopterte konseptet i Tyskland påfølgende år.
Kombinert med tid til sosialt og uformelt samvær med kollegaer, levende underholdning fra blant andre Jo Nesbø, og ikke minst et vell av gode historier fra scenen og rundt bordene, fikk deltagerne to både nyttige og trivelige dager på Brunstad Conference Center.

BruktBil09 ble bruktbil 10 – først svineinfluensa, så kom asken fra Island …
Med trussel om svineinfluensa og hektisk oppoverbakke i bransjen ble BruktBil09 flyttet fra desember 2009 til våren 2010. Men takket være fjellheimen til våre venner på Island ble rekordpåmeldingen til BruktBil10 redusert da mange satt askefast landet rundt. For de over 300 deltagerne som kjempet seg fram til Gardermoen ble konferansen en faglig og sosial opptur.  Konferansens høydepunkter for mange var nok en frisk paneldebatt med klar tale fra en rekke bransjetopper, samt vekkende innslag fra nestorer som Arvid Sulland og Knut Fordal. BruktBil10 samlet i tillegg et bra utvalg utstillere med relevante produkter og tjenester for bruktbil, en nyttig kombinasjon for både deltagerne og utstillere i følge tilbakemeldingene fra begge grupper.

BruktBil11 – kjempesuksess med 426 deltagere. Ingen aske eller svineinfluensa, og NBF på banen 100 %.
Norges Bilbransjeforbund ser virkelig viktigheten av bransjesamarbeidet konferansen har skapt, og blir mer direkte involvert enn noen gang tidligere. John Fiskvik ledet en engasjerende konferanse med program jobbet frem av Bransjegruppe Internetts faglige arrangementsgruppe i samarbeid med Bransjeplattformen. I tillegg til bransjens egne dyktige fagfolk fikk deltagerne møte Manuel Knight, organisasjonsspesialist og tidligere US Marines, og fikk høre hans tanker om ledelse, engasjement og teamwork. Etter dirrkte ønske fra Bransjegruppe Internett ble «beste praksis» for bruktbilprosessen, med systemstøtten fra andre generasjon av Bransjeplattformen/CARWEB2, presentert som en del av konferanseprogrammet. Slik fikk samtlige fikk se resultatet fra arbeidet etter gigant-workshopen fra BruktBil08 og det nære utviklingssamarbeidet mellom Bransjegruppa og Bransjeplattformen.
Prisutdeling for innsats i bruktbilområdet for første gang: NBFs ærespris gikk til John Fiskvik for sin utrettelige og omfattende innsats for å sikre bransjen best mulig rammebetingelser, og Importørprisen til Audi Norge noen desimaler foran Volvo. Årets forhandler ble Frydenbø Minde begrunnet med deres resultatutvikling, omløpshastighet og nettpresentasjon.

BruktBil13 – hele bransjen med som partnere og en samlet bransje står bak konferansen.
Program med mange friske innslag og tydelig «rød tråd» for den situasjon bransjen sto overfor og var på vei inn i senhøsten 2013, med tilhørende utfordringer og muligheter. Stor oppslutning fra viktige og relevante utstillere, både erfarne «gjengangere» og mange nye. John Fiskvik har et solid grep om rollen som konferansier også denne gang, mens Petter Paulseth hadde god kontroll som prosjektleder. Listen over foredragsholdere var som vanlig preget av faglig tyngde og bredde kombinert med nytenkning og viktig erfaring. Deltagerne fikk ta del i både nye trender fra Google og Birger Skjellvik sin avgjørende og resultatskapende erfaring med bil. Representanter fra bransjeorganisasjonene i Danmark og Sverige var spesielt invitert, og fattet stor interesse fra både konferansetemaer og ikke minst selve arrangementet og effekten av en slik samling.

BruktBil15 – konferansen går inn i et nytt «format» på flere måter. NBF inn som medarrangør. 

I løpet av 2014 hadde Bransjegruppe Internett blitt til NBF Faggruppe Bilsalg. NBF og Bransjeplattformen/CARWEB deler eierskap og ansvar for fremtidige konferanser etter samme modell som Bransjegruppe Internett og Bransjeplattformen gjorde.

Bransjen satte nok en deltagerrekord og fylte godt opp i nyåpnede «The Cube», Petter Stordalens nye store konferanse anlegg på Gardermoen. Med 726 deltagere ble BruktBilkonferansen Europas største fagkonferanse for bil.
Konferansen satte fokus på den rivende utviklingen av digitalisering, og tilhørende muligheter og omstillingsbehov for bransjen og ikke minst den enkelte forhandler. Både konferanseprogram og debatter ble styrt med sikker hånd av John Fiskvik. NBFs ærespris ble denne gang gitt til Trygve Tuverud i Bilforlaget for sin mangeårige og dyktige innsats. BruktBil15 leverte solid på faglig verdi, nytteverdi, utvikling, framtid og kollegialt samvær. Humor og underholdning ble levert som en overraskelse kamuflert i programmet av «Francois Occasion, Global Automotive Consulting Group» og under festmiddagen. Blant foredragsholderne var ressurspersoner som Terje Male, Knut Fordal og Anders Hovde. Sistnevnte har hatt ansvar for bruktbilundersøkelsen fra TNS Gallup siden Bruktbil07, noe som gir en unik mulighet til å følge opp utviklingen på viktige målepunkter, samtidig som nye utfordrende markedstrender blir kartlagt.
Johan Holmqvist fra MRF deltok på konferansene i 2013 og 2015, og ba NBF og Bransjeplattformen CARWEB om innblikk i historikk, prinsipper og oppbygging av konferansen, noe vi naturligvis mer enn gjerne delte med våre svenske venner.  I 2016 arrangerte MRF BegBil-16 for første gang, med suksess og stor oppslutning.  Bransjeplattformen var spesialinvitert til å fortelle om mulighetene i bruktbilprosessen.  Det er veldig gledelig at både konseptet og samling om bruktbilprosessen har spredt seg til Sverige.
Konferansene samarbeider også i fortsettelsen på det faglige området, med positive synergier for begge parter.
Allerede dagen etter BruktBil17 starter svenskenes BegBil17 i Stockholm og med fortsatt solid vekst i deltagelsen.

Utrolig nok har BruktBilkonferansen i Norge 10-årsjubileum i år!

Hele bilbransjen står over for store utfordringer og dermed også tilsvarende muligheter for den som «tar grep». Bli med på veien!

«I believe the auto industry will change more in the next five to 10 years than it has in the last 50» uttaler Mary Barra CEO og Chairman i General Motors, og det gjelder selvsagt også I Norge.

Bruktbil17; Norges, og faktisk også Europas, største fagkonferanse for bil 7. – 8. november 2017.        

Bruktbil17 ble også denne gang arrangert på THE QUBE – Clarion Hotel & Congress Oslo Airport. Programmet for BruktBil17 bød på et bredt utvalg av foredrag med politikere, nøkkelpersoner i bransjen og andre ressurspersoner med relevant faglig tyngde. Fokus for BruktBil17 var av faglig verdi, nytteverdi, utvikling, framtid og kollegialt samvær. Den røde tråden er de store endringene som skjer i bilbransjen.  Vi satte ny deltagerrekord også denne gang. Mer enn 800 deltok

Bruktbil19; vil bli arrangert også denne gang på The Qube. Velkommen til 2 fine dager den 29. og 30. oktober