Kontakt info

Behøver du hjelp til påmelding eller ytterligere informasjon, kontakt Sentinel kundeservice
73 89 48 00, e-post kundeservice@sentinel.no  eller via carweb.no

Hovedkontaktpersoner for Bruktbilkonferansen er:

Petter Paulseth – petter@sentinel.no
Wiggy Ryhjell – wiggo@sentinel.no


Alle rettigheter forbehold Bruktbilkonferansen & Sentinel Software AS. ©2017. Web+design=Genc Media.
'