Generelle utstillings regler

• Utstilleren er ansvarlig for skader som påføres bygninger, innredninger, anlegg, utstyr og personer.

• Myndighetenes og Clarion Hotel & Congress Oslo Airports instrukser og anvisninger må overholdes. Endringer og omplasseringer som Clarion Hotel & Congress Oslo Airport til enhver tid finner nødvendig må godtas.

• Tekstiler og andre brennbare kulisser/dekorasjoner må være brannimpregnerte før standen tas i bruk. Det er utstillerens eget ansvar å sørge for at de krav myndighetene har stilt, blir fulgt.

• Nødutganger og brann skap må alltid være fri.

• Clarion Hotel & Congress Oslo Airport påtar seg intet ansvar for de utstilte varer, utstyr og tredje persons eiendeler. Utstiller må selv dekke alle nødvendige forsikringer og evt. vakthold der dette er påkrevd.

• Utstilleren må selv sørge for/ bekoste transport, mellomlagring, montering og demontering, pakking og bort kjøring av sine varer

Employing the Lively voice you would have the ability to communicate your idea into a broader audience in a much clear way. If you’ve got ten unique ideas than write ten unique papers buy research paper online Is only one of the very significant aspects of writing an extensive paper. Based on the approach Which You Can wish to pursue, there are specific considerations about how to compose a reaction paper to a documentary which you should make

og sitt dekorasjons materiell. Alt gods til utstilleren må være godt merket med navn.

• Standsmateriellet kan dessverre ikke mellomlagres på The Qube, i det vi ikke har den nødvendige lagringskapasitet. Materiell som sendes til The Qube må være merket med utstillernavn som mottaker og Clarion Hotel & Congress Oslo Airport The Qube skal stå som levering adresse.

• Utstillerne, eller deres speditør, må medbringe standsmateriellet direkte til Clarion Hotel & Congress Oslo Airport innenfor angitt rigge tidspunkt.

• Når utstillingen er demontert, ved angitt nedrigging tidspunkt, skal standen være fri for dekorasjoner, spiker, fundamenter, papir og lignende. I tilfelle av forsømmelse blir oppryddingsarbeid utført for utstillerens regning.

• Utstilleren må selv sørge for/ bekoste lys, skjøteledninger og utstillings vegger, som ikke er i utstillerpakken.

• Det er ikke tillatt å nyte medbrakt alkohol på stands. Annen servering eller smaksprøver avtales med utstilleransvarlig.