Priser og betingelser for deltakere

Partner status gir følgende fordeler for organisasjon og forhandlere:

  • Partnerpris på konferansedeltagelse som er vesentlig lavere enn standard.
  • Mulighet for eget arrangement/oppsummering for egne forhandlere rett i etterkant av konferansen (begrenset antall/plasser, vi anbefaler tidlig booking. Kontakt kundeservice@sentinel.no )

Partner, forpliktelser:

  • Delta med aktuelle nøkkelpersoner fra egen organisasjon
  • Anbefale, motivere og aktivt å bidra til størst mulig deltagelse fra egen forhandlerkjede.
  • Videreformidle/sende ut invitasjoner og informasjon til alle forhandlere i kjeden.

Standard, Partner og NBF pris:

  • Konferansedeltagelse, festmiddag med underholdning, lunsj dag 1 og 2. Priser pr. deltaker:
Rabatt pakke Innehold Pris
Early Bird KAMPANJE AVSLUTTET 1. MAI 3.890
Standard Melde på en eller flere deltakere. Kan endre deltaker. Kan avbestilles. 5.950
Partner bonus Melde på en eller flere deltakere. Kan endre deltaker. Kan avbestilles 4.950
NBF Melde på en eller flere deltakere. Kan endre deltaker. Kan avbestilles 4.750
Partner volumpakke 30 Koordiner med din bilimportør (partner til konferansen) i forhold til antall påmeldte. Kan endre deltakere 4.500
Partner volumpakke 50  Koordiner med din bilimportør (partner til konferansen) i forhold til antall påmeldte. Kan endre deltakere 4.150

Prisene er eksl. mva

NB! Hotell innkvartering og ekstra kommer i tillegg og betales av den enkelt ved utsjekk.

Faktureringsbetingelser:

Early Bird faktureres rett etter påmeldingsfristen er utgått. Øvrige pakker faktureres ved konferansestart. Hvis man velger overnatting skal hotellrommet gjøres opp direkte med hotellet ved utsjekk. Prisene er eksl. mva.

Avbestilling (gjelder ikke Early Bird bestilling):

  • Hele konferansepakken kan avbestilles kostnadsfritt inntil 130 dager før konferansen
  • Ved avbestilling tidligere enn 75 dager før konferansestart belastes 50% av normal pris for konferansepakken.
  • Ved avbestilling senere enn 75 dager før konferansestart belastes normal konferansepris og bestilt innkvartering
  • Avbestilling skal skje skriftlig til kundeservice@sentinel.no. Husk påføre bestillingsreferanse..

Klikk for PÅMELDING